Ђачки парламент

Ученички парламент је демократски изабрано тело од стране ученика, које чине представници свих одељења у школи. Наш парламент има 24 члана – по једног представника из сваког одељења.
Кроз рад парламента ученици остварују право да учествују (партиципирају) у животу и раду школе, јер парламент заступа интересе свих ученика. Циљеви Ученичког парламента су дати у Закону о основама система образовања и васпитања.

Ако се има на уму процес демократизације друштва у целини, школа је, због своје мисије, најбоље место за образовање младих за демократију и припремање за живот у грађанском друштву. Овако организовани ученици, кроз различите активности, подучавају се у духу поштовања људских права, о људским правима и оспособљавају за поштовање и заштиту тих права.

Добро дошли!

Interreg-IPA Cross-border Cooperation Programme

 

Interreg-IPA Logo

 

Cisco Networking Academy

Visual Paradigm

vplogo

Oracle Academy

ECDL

MikroTik Academy

 

 

__________________

Корисни сајтови

Мултимедија

Подели!