Историјат

ski1Наша школа, са малим прекидима, ради од прве половине XIX века. Како је град Вршац у разним историјским периодима имао различите функције, занатство је цветало или стагнирало па је и интересовање за школовање у овој школи било различито. Била је то, у почетку, недељна школа за занатлије и трговце, да би 1886. године постала права занатска школа. Она континуирано ради до данас, само са различитим називом, радним временом, различитим наставним плановима и програмима.

Број ученика био је везан за положај занатства у привреди. Када се повећавала продаја занатлијских производа, повећавао се број радњи и промет, повећавао се и број ученика-шегрта.

 

Према летопису који постоји од 1946. године, закључује се да је ова школа радила од 1900. године, али да је школска архива уништена у току I и II светског рата. Школа ученика у привреди „Никола Тесла" формирана је одмах после II светског рата, 1946. године. Школа је била мешовитог типа и у њој су ученици изучавали све струке и занимања а основни задатак јој је био да пружи практично стручно образовање за одређену привредну делатност. Поред теоријског знања ученици су стицали и стручно-практично образовање које је организовано у радионицама школе и у радионицама привредних организација.

Почетком 1959. године школа је добила назив Школа за квалификоване раднике „Никола Тесла". Основни циљ школовања је био оспособљавање младе генерације за стваралачки рад и активно учешће у друштвеном животу. Број струка и занимања за која су се ученици оспособљавали је знатно повећан. Школа је оспособљавала ученике за следеће струке: металска, електротехничка, дрво-прерађивачка, прехрамбена, трговачка, кожарска, текстилна, саобраћајна. Поред ових струка ученици су оспособљавани и за услужне делатности (кројач, фарбар, обућар, берберин и тд.)

Трансформацијом школства од 1977. и 1981. године мења се концепција образовног система а основна делатност школе се састоји у образовању стручних радника за 10 занимања машинске струке, осам занимања електротехничке струке и три занимања саобраћајне струке.

Увођењем новог подручја рада економија, право и администрација 2006. школа мења назив у Школски центар „Никола Тесла" са седиштем у Вршцу.

Ученици наше школе су одувек учествовали на свим нивоима такмичења и често су постизали веома значајне резултате како из општих предмета, тако и из стручних предмета, а и на спортским такмичењима. Ученици школе су освајали прва места на градским, регионалним, републичким, савезним и међународним такмичењима.

Школа овако дуге традиције је одувек добро сарађивала са другим школама, са привредним организацијама и са приватним занатлијама. И данас школа обезбеђује сав средњи стручни кадар за потребе привреде града, општине а и шире у областима екектротехнике, машинства и обраде метала и у области економије.

Уколико желите да читате детаљније о историјату наше школе, можете дa преузмете Монографије чији су аутори проф. мр Златанка Ценић (до '98) и проф. Драган Попов (од '98 до 2013.). Кликните на слику да бисте преузели монографију.

Monografija 98 cover   Monografija 98-13 cover

 

Добро дошли!

Interreg-IPA Cross-border Cooperation Programme

 

Interreg-IPA Logo

 

Cisco Networking Academy

Visual Paradigm

vplogo

Oracle Academy

ECDL

MikroTik Academy