Eлектротехника

У подручју рада електротехника школа има следеће образовне профиле:
Четворогодишње образовање: електротехничар рачунара, електротеханичар електронике, електротехничар процесног управљања, електротехничар аутоматике.
Трогодишње образовање: електромеханичар за термичке и расхладне уређаје, електромеханичар за машине и опрему.
 
Електротехничар информационих технологија (IV степен образовања) НОВО!
У оквиру овог профила образују техничари који ће се бавити програмирањем десктоп, мобилних и веб апликација; креирањем и управљањем базама података; веб дизајном и рачунарском графиком; и инсталацијом, одражавањем и заштитом рачунарских система и рачунарских мрежа. Живимо у информатичкој ери у којој рачунари налазе примену у свим областима људске делатности, па је стога ово занимање веома атрактивно. Тренутно нашој земљи недостаје око 30.000 стручњака, а могућности запослења су веома велике. Овај смер омогућује и упис на све факултете који образују ИТ и софтверске инжењере, електро-инжињере као и друге стручњаке у области технике и технологије.
it
 

Електротехничар рачунара (IV степен образовања)

У оквиру овог профила образују се техничари који се баве одржавањем електронике самог рачунара (хардвер) или реализацијом програма на рачунару (софтвер). Рачунари налазе примену у свим областима људске делатности па је ово занимање веома атрактивно. Могућности запослења су веома велике, јер се рачунари присутни у свим пословима.

e1 er2

er5 e2 er1

Електротехничар електронике (IV степен образовања)

У оквиру овог образовног профила ученици стичу знања из свих области електронике, што им омогућава да се на једноставан и лак начин укључе у све области индустријске производње, да раде у области развоја и примене електронике у свим областима а нарочито у инсталацији медицинске опреме, у свим областима телекомуникација.

e4 ee1

e5 e6

Електротехничар процесног управљања (IV степен образовања)

Овај смер представља синтезу више дисциплина  електротехнике као што су: енергетика, аутоматика, електроника. Ово је веома перспективно занимање јер обухвата материју која се константно развија и усавршава. Смер представља одличну прилику за амбициозне ученике који желе да стекну најновија сазнања из ових области али и оне који размишљају о даљем школовању.

epu1 epu3

epu2 1

Електротехничар аутоматике (IV степен образовања)

Електротехничар аутоматике је једнo од најперспективнијих занимања у свету. Ученици се оспособљавају  за праћење аутоматских и полуаутоматских управљаних процеса. Ученици се уводе у свет рачунарске технологије и програмирања, упознају се са микропроцесорима и начинима њиховог програмирања.

ea1 ea2

ea3 eee3

Електромеханичар за расхладне и термичке уређаје (III степен образовања)

Ученици овог образовог профила биће оспособљени за одржавање грејне и расхладне технике, система грејања, вентилације и хлађења. Широка примена различитих уређаја и система из ове области као и тенденција сталног развоја и примене ових система су гаранција потребе за кадровима оваквог профила.

ert1 ert2

Електромеханичар за машине и опрему (III степен образовања)

Електричне машине заузимају све више места у нашим домовима а и у индустрији. Као и сваки технички уређај, захтевају редовна одржавања и поправке услед квара, а за то је задужен електро-механичар за машине и опрему. На овом смеру се стичу основна знања из електротехнике неопходна за одржавање и поправку електричних апарата и опреме. Ако волите поправке, технику, ако имате веште прсте и креативност, ово је прави смер за Вас!

emo1 emo2

Добро дошли!

Школски центар Никола Тесла

Радно време школе за време летњег распуста: од 9:00 до 11:00

Interreg-IPA Cross-border Cooperation Programme

 

Interreg-IPA Logo

 

Cisco Networking Academy

Visual Paradigm

vplogo

Oracle Academy

ECDL

MikroTik Academy

 

 

Корисни сајтови

Подели!